31. 5. 2018

Výživa dle metabolického typu

Metabolické typy

 

Podstatou metabolické typologie je systém určování metabolických typů pro zlepšování zdraví.

Genetické dispozice, vliv životního prostředí a životního stylu vytvářejí u každého člověka metabolický typ, který se projevuje specifickou potřebou určitých makroživin.

Každé jídlo musí obsahovat všechny makroživiny, tzn. sacharidy, proteiny a tuky. Nedostatek tuků případně proteinů ve stravě, jehož příčinou bývá zpravidla jednostranná redukční dieta, může vést ke snížení imunity, nedostatku energie a v důsledku toho ke snížení výkonnosti organismu člověka.

Poměr makroživin v jídle je dán metabolickým typem člověka.
Sacharidový typ má pomalé „spalování“ a proto potřebuje více sacharidů a méně proteinů a tuků.
Proteinový typ, který má rychlé „spalování“ a proto potřebuje více proteinů a méně sacharidů a tuků.
Smíšený typ nemá ani rychlé ani pomalé spalování a proto potřebuje o něco méně sacharidů než sacharidový typ a o něco méně proteinů než proteinový typ.

Každý člověk je jedinečný, proto každému prospívají jiné potraviny.
Výběr stravy musí být zcela individuální, protože co se osvědčilo u jednoho, nemusí mít na druhého žádný vliv a třetímu to může uškodit.
Jakmile se člověk stravuje podle svého metabolického typu, tzn., že jeho tělo bude dostávat správný poměr makroživin (sacharidů, proteinů a tuků), pak je schopno se samo uvádět do rovnováhy, udržovat si optimální hmotnost, dostatek energie a léčit se.

Metabolický typ je možno určit pomocí  kvalifikovaného dotazníku nebo pomocí rozboru DNA.

Pokud máte zájem o stanovení vašeho metabolického typu, požádejte o zaslání dotazníku. Po jeho vyhodnocení vám zašlu rámcové doporučení pro vaše stravování. Pro kvalifikovanou radu je ale zapotřebí osobní konzultace.

Stravování dle Vaší DNA nabízí program bodykey by NUTRILITE.
Více na www.amway.cz.